WeFocus

WeFocus Nedir?

WeFocus, İnsan Kaynakları Yöneticileri için bir çalışan bağlılığı yönetim platformudur. WeFocus, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından 2020 yılında şirketlerin çalışan memnuniyeti ile bağlılığını analiz etme ve geliştirme ihtiyaçlarına yanıt vermek için geliştirilmiştir. 

WeFocus akademik ve sektörel olarak doğrulanmış anketleri ile firmaların bu soru havuzundan kolayca kendi bağlılık anketlerini yapmalarını sağlar. Gerçek zamanlı puanlama ile makine öğrenme temelli geri bildirim analizleri sunar. Böylece İnsan Kaynakları çalışanlarının hem zamandan tasarruf etmesini hem de anket analiz raporu ile aksiyon planının oluşturulmasını sağlar. 

Anketlerin belirlenen sürede çalışanlara periyodik olarak gönderilmesine olanak sağlayarak şirket ile çalışan arasında sürekli iletişim kurulması ve proaktif aksiyon alınmasına olanak tanır. Verilerin departmanlara, segmentlere, bölgelere, kişilere ayrılmasını sağlayarak analiz ve aksiyon planını genel değil her departman/bölge ya da kişiye özel yapılmasını sağlar. Verileri okuma sürecinden kurtarır ve tüm geri bildirimleri pozitif-negatif duygu durumlarına, departman ve bağlılık etkenlerine göre filtrelemenizi sağlar.

WeFocus Çalışan Bağlılığını Arttıran Otomatik Anket Uygulaması

Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir.Veriler hazırlanmış soruların kullanıcılara sorulması ile elde edilir. Anket oluşturma amaçları aşağıdaki gibi sıralanır;

 • İhtiyaçların belirlenmesi /  memnuniyet ölçümü,
 • Sorun, istek ya da taleplerin belirlenmesi,
 • İyileştirilmesi gereken durumların tespiti,
 • Durum analizi ve aksiyon planı hazırlama,
 • Yeni ya da var olan program/işlerin etkinliklerinin ölçümü.

Anket için tek ve net bir amaç olmadığı için anket hazırlama zorlaşmaktadır. Bu sebeple de hazır anket kullanımı için anket programları tercih edilmektedir. Anket hazırlama programları ihtiyaçve amacı belirledikten sonra gerekli soruları uzmanlar ile hazırlamaktadır. Anket yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak mümkündür. İşverenlerin ya da İnsan Kaynakları çalışanlarının başvurduğu Şirket Çalışan Memnuniyeti Anketi ve Şirket Personel Bağlılık Anketi gibi anketler bunlar arasındadır. WeFocus bu ihtiyaçları karşılamak için İTÜ profesörleri ile akademik olarak ispatlanmış sorular kullanarak çalışan bağlılığı ölçümlemesi sağlamaktadır.

WeFocus Huawei Türkiye AR-GE tarafından geliştirilen ve çalışan memnuniyet ile bağlılığını ölçümleme ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlayan online anket programıdır. WeFocus ile çalışanlarınıza Şirket Personel Bağlılık Anketi hazırlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı puanlama ile makine öğrenme temelli geri bildirim analizleri alabilirisinz. WeFocus böylece, İnsan Kaynakları çalışanlarının hem zamandan tasarruf etmesini hem de anket analiz raporu ile aksiyon planının oluşturulmasını sağlar.

WeFocus İnsan Kaynakları Yöneticileri için bir çalışan bağlılığı yönetim platformudur. “Odak noktamız mutlu çalışanlarınız” amacı ile hazırlanan WeFocus’un özellikleri aşağıda sıralanmıştır;

 

 • Akademik olarak İTÜ profesörleriyle hazırlanmış soru havuzuna sahiptir.
 • Yapay zeka temelli anket sonuçlarını yorumlama olanağı sunar.
 • Makine öğrenme temelli geri bildirim analizleri ile WeFocus İnsan Kaynakları Yöneticilerine yardımcı olur.

Çalışan bağlılığını ölçümlemek ve aksiyon planı yapmak için kuruluşların yerel düzeyde hareket etmesi gerekir. Çünkü herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Bu sebeple WeFocus İstanbul Teknik Üniversitesi profesörleri ile soru havuzu için çalışmış ve şehir, bölge, departman, kişi gibi sonuçları segmente edebilecek bir yapı kurmuştur. WeFocus çalışan bağlılığını artırmak için aşağıdaki özelliklere dayanan bir program geliştirmiştir.

 • WeFocus, akademik olarak kanıtlanmış anketleri ile şirketler için gerçek zamanlı puan hesaplaması yapan bir ölçüm platformudur.
 • Platformun soru havuzu ile kolayca kendi bağlılık anketinizi oluşturabilirisiniz.
 • İhtiyaçlarınıza göre anketleri iki haftada bir, ayda bir, ya da yılda bir gönderilecek şekilde planlayabilirsiniz.
 • Sorularınızı kolayca özelleştirip kaydedebilirsiniz.
 • Liderlerinizi gerçek zamanlı verilerle destekleyebilirsiniz.
 • Şirket kültürünüzün mevcut durumunu gösteren görselleştirilmiş veriler sunar.
 • Verilerin departmanlara, segmentlere, bölgelere, kişilere ayrılmasını sağlar.
 • Segmentlere ayrılmış puan verilerine göre, önerilen aksiyon planlarınızı almanızı sağlar.
 • Okuma sürecinden kurtarır ve tüm geri bildirimleri analiz edilmiş olarak toplamanıza olanak tanır.
 • Analiz edilen geribildirimleri pozitif-negatif duygu durumlarına, departman ve bağlılık etkenlerine göre filtrelemenizi sağlar.

WeFocus ile çalisan soruları anket tipine bağlı olarak anonim şekilde yaratılabilmektedir. Çalışan kimlikleri WeFocus anket platformu tarafından saklanmakta ve tam anonimiti sağlanmaktadır.

Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ölçümleme için verilerin doğru analiz edilmesi ve faydalı aksiyon planı sunmak WeFocus’un en önemli amaçları arasındadır. Bu sebeple için yapay zekayı kullanarak hem faydalı analizler sunan hem de daha etkili sonuçlar veren bir sistem kullanmayı hedeflemiştir. Yapay zeka kullanım alanları aşağıdaki maddeler ile sıralanır;

 • Zararlı kelimelerin engellenmesinde,
 • Daha efektif anket sonuçları yorumlamasını gerçekleştirmede,
 • Sentiment Analiz yapılırken WeFocus Yapay Zekadan faydalanır.

WeFocus içerisinde çalışan bağlılığı anket taslağı önceden tanımlanmıştır. Bunun haricinde kullanıcılar dilediği soruları içeren dilediği anketleri çıkmakta özgürdür.

WeFocus akademik olarak hazırlanmış tavsiyeleri ile kullanıcılarına anket sonuçlarına göre tavsiyeler sunar. Verilerin departmanlara, segmentlere, bölgelere, kişilere ayrılmasını sağlayarak analiz ve aksiyon planını genel değil her departman/bölge gibi özel analiz yapılmasını sağlar. İnsan Kaynakları yöneticilerini verileri okuma sürecinden kurtarır ve tüm geri bildirimleri pozitif-negatif duygu durumlarına, departman ve bağlılık etkenlerine göre filtrelenmesini sağlar. Böylece şirket çalışanlarının elinde anket sonuçları detaylı analiz ve tavsiye ile bulunur.

WeFocus sentiment analizini (duygu analizini) makina öğrenmesi kabileyeti sayesinde efektif anket yorumlama imkanı olarak sağlar. WeFocus programında yer alan içgörüler bölümü ile departman/segment dökümleri üzerinden önceki anket sonuçlarının yapay zeka desteği ile kıyaslanmasına da olanak tanır.

Çalışan bağlılığı anketleri, çalışanların işlerine ve organizasyonlarına olan bağlılığını, motivasyonunu, amaç duygusunu ve tutkusunu ölçer. Bunu yaparken çalışanın kendisini rahat ve güvende hissetmesini ister. Bu sebeple insan kaynakları uzmanları yüz yüze görüşmede çekinme, rahat olamama, tedirgin olma gibi durumları ortadan kaldırmak istedikleri için online anketlere başvurmayı tercih edebilirler. Çalışan bağlılığı ve memnuniyet anketlerinin yüz yüze görüşmek yerine online olarak yapılmasının faydaları aşağıda sıralanmıştır;

 • Çalışanlara açık geri bildirim için bir alan sağladıkları için çok önemli bir tercih sebebidir.
 • İki yönlü iletişim kurmak ve çalışanları yönetim ekibine doğrudan seslendirerek geliştirme sürecine dahil etmek için bir fırsattır.
 • Geri bildirim, yorum, eleştiri gibi aksiyonlar anonim olarak yapılabildiği için gizlilik ile de öne çıkmaktadır.
 • Aynı anda tüm şirket çalışanlarına gönderilmesini sağlayarak IK çalışanlarına büyük bir zaman kazandırmaktadır.
 • Tüm anket katılımcılarının cevaplarının sistem tarafından analiz edilip rapor sunması İK çalışanlarının daha efektif sonuçlar elde etmesine ve aksiyon planı almasına yardımcı olur.

Şirket çalışanlarının iş yoğunlukları göz önünde bulundurularak uzun sorulardan kaçınmak önemli olmaktadır. Anket hazırlarken en önemli özellik anketin amacı nedir ve bunun için hangi bilgilere ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bilgiler için hazırlanacak sorularda soru uzunluğundan çok kapsam ve nitelik önemlidir. Fakat her ne kadar doğru soruyu sormak çok önemli olsa da soruyu açık, net ve öz anlatmakta o kadar önemlidir. WeFocus akademik olarak kanıtlanmış soru havuzu ve her soru için isteğe bağlı geri bildirim toplama özelliği ile uzun sorulardan oluşan klasik çalışan bağlılığı anketlerindense şirketlere hızlı ve alternatif bir yöntem sunar.

WeFocus şirket departmanlarının etkinlik ölçümünü uyguladığı çalışan bağlılığı anketi ile ölçümlemektedir. Verilerin departmanlara, segmentlere, bölgelere, kişilere ayrılması departman özelinde anket yapılmasını sağlamaktadır. Böylece departman etkinliği gerçek zamanlı data ile analiz edilebilmektedir. Ayrıca WeFocus anketin yanısıra şirket departmanlarının etkinlik ölçümü için sosyal portal da kullamaktadır. Portal üzerinden çalışanların geri bildirimleri ölçümlemektedir. Sosyal portal üzerinden yapılan yorum/eleştiri gibi geri bildirimler anonim olarakta yapılabilmekte ve böylece kişinin gizlilik talebi de karşılanmaktadır.

WeFocus şirket içerisinde farklı departmanlara uygulanan anket sonuçlarını heatmap ile görselleştirir ve tek bir sayfada karşılaştırma imkanı sunar.

WeFocus anketlerdeki etkileşimi arttırmak için İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Uzmanlarına anket örnekleri içinde tavsiye havuzu sunmaktadır. Akademisyen danışman kadrosu aracılığıyla da etkin bir sonuç almalarını sağlamaktadır.

WeFocus Huawei Türkiye bünyesinde çalışan Türk Mühendisler tarafından geliştirilmiştir.

WeFocus anket sonuçları hesaplaması için maline öğrenmesi kullanmamaktadır.

WeFocus sadece çalışan bağlılığı anket template’ine sahiptir. Diğer anket tipleri gelecekte eklenecektir.

WeFocus içerisinde özelleştirilmiş anket templateleri 3 adımda eklenebilmektedir.

              Add Driver Group->  Add Driver-> Add questions

WeFocus çalışan memnuniyeti ile bağlılığını analiz etme ve ölçümleme ihtiyaçlarına yanıt vermek için üretilmiştir. Aynı zamanda İnsan Kaynakları çalışanlarının hem zamandan tasarruf etmesini hem de anket analiz raporu ile aksiyon planının oluşturulmasını amaçlar. Bu sebeple anket değerlendirme programlarından farklı olarak yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak daha etkili ve sonuç odaklı çalışır. Aşağıda ayırt edici ve önemli özellikleri sıralanmıştır;

 • WeFocus platformuna şirket organizasyon şeması entegre edilebilir.
 • WeFocus Sosyal Portal ve Duyuru modülleri ile şirket çalışanlarınızın geribildirimlerini her an toplayabilme olanağı sağlar.
 • Akademik olarak kanıtlanmış soru havuzu sunar.
 • Verileri bölge, şehir, departman, kişi gibi segmentlere ayırarak özel analizler yapılmasını sağlar.
 • Ürünü kullanan şirket çalışanlarının kendi sorularını eklemesine olanak sağlayarak her şirketin kendi kültürüne özel anketler oluşturmasını sağlar.

WeFocus ile dilediğiniz anketi çıkabilirsiniz . Her türlü geribildirimi çalışanlarınızın ağzından duyabilirsiniz. Çalışan memnuniyetini ölçebilir, 360 derece değerlendirmeler yapabilir veya uyumluluk testleri gönderebilirisiniz. İster İnsan Kaynakları (İK) üyesi ister ekip lideri olun, çalışan anketleri ihtiyacınız olan yanıtları elde etmenize yardımcı olur.

Çalışan bağlılığı ve sadakatı, iş tatmininden daha fazlasıdır. Çalışanların bağlılığını değerlendirirken çalışanların şirkete olan duygusal bağlılığının ne kadar olduğunu, amaçlarını ve misyonlarını da bulmak önemlidir. Çalışan bağlılığı  geri bildirim anketleri sorun, eleştiri, istek, talep gibi durumların ortaya çıkmasını sağlayarak proaktif aksiyon alınmasına yardımcı olur. Böylece memnuniyetsizlik, işten çıkma gibi durumları ortadan kaldırmaya çalışır.

Şirketlerin çalışan geri bildirimlerine duyarlılığı, daha yüksek elde tutma oranlarına, gelişmiş üretkenliğe, daha iyi müşteri hizmeti ve daha yüksek çalışan morali sağlasına yardımcı olur. Şirketin bir anket düzenlemekte olduğu gerçeği çalışanlara fikirlerine değer verildiğine dair olumlu bir mesaj gönderebilir.

 

Personel memnuniyetini saglamak için WeFocus Yapay Zekası anket sonuçlarının yöneticiler tarafından çok hızlı yorumlanmasını sağlayan efektif bir sentiment analiz modülüne sahiptir.

Calışan mutluluğu WeFocus’un ilk önceliğidir. WeFocus şirket çıkarları kadar çalışanın çıkarlarını koruyarak şirketin ayakta kalabileceğini hazırladığı anketler ve yorumlama biçimi ile göstermektedir.