İnovasyonun Toplumsal Faydaları Nelerdir?

İnovasyon daha düşük maliyet, daha iyi ürün ve hizmetler, daha hızlı yenilik, güçlü dağıtım kanalları ve finansal güç gibi avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar toplumun daha kaliteli ve düşük maliyetli ürüne daha kolay sahip olmasına, yaşam koşullarının iyileşmesine, dünyanın her yerindeki kişi ya da ürünlere kolayca ulaşmasına imkan sağlama gibi birçok yararları vardır.

Topluma fayda sağlayan inovasyon örnekleri şöyle sıralanabilir;

1) Yeni ürünler

Örneğin; Engelli insanlar için geliştirilen yardımcı teknolojiler 

2) Yeni hizmetler

 Örneğin; Mobil bankacılık

3) Yeni süreçler

Örneğin; uçtan uca işbirliği ve kitle kaynak kullanımı (Microsoft People Near Me)

4) Yeni pazarlar

Örneğin; Adil Ticaret

5) Yeni platformlar

Örneğin; Girişimci platformları

6) Yeni organizasyonel modeller

Örneğin; Topluluk çıkar kuruluşları

7) Yeni İş Modelleri

Örneğin; Franchising

Peter Sasvari 2012 yılında yayınladığı makalesinde “sermaye hareketliliği inanılmaz bir şekilde arttı, ekonomi hizmet sektörüne kaydı, inovasyon mühendislik, kuruluşlar, kurumlar ve bireysel işçilerle ilgili olarak verimlilik artışının birincil kaynağı haline geldi demiştir. Ayrıca, ‘toplumun teknik inşası’ önemli bir sorun haline geldiğini, yani sosyal süreçler esas olarak teknolojik gelişme tarafından yönlendirildiğini belirtmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin sağladığı imkanlardan yararlanılarak toplumun bilgilendirilme düzeyi önemli ölçüde artmıştır. Sanayi, eğitim, ticaret, sağlık gibi birçok alanda yapılan inovasyon çalışmaları topluma önemli çözümler ve fayda sunmaktadır.