Teknoloji Bir İnovasyon (Yenilik) midir?

Teknolojik inovasyon genişletilmiş bir inovasyondur. Teknoloji ile inovasyonu desteklemek çoğu zaman daha başarılı veya karlı sonuçlar alınmasını sağlayabilir.

İnovasyon, somut olan teknolojinin aksine soyut olabilir. İnovasyon süreci günlük yaşantıda herhangi bir duruma entegre edilebilir. Teknoloji, inovasyonu uygulamak için kullanılabilir, ancak teknolojinin kendisi inovasyon üretmez. Daha hızlı ve daha verimli bir hızda test etmemize ve yinelememize olanak tanıyan yararlı ve güçlü bir araç olabilir, ancak inovasyonun nihai sonucu değildir. Ürüne/çözüme bağlı olarak, inovasyonun karmaşık olması veya hedef kitle tarafından kullanılamayacak karmaşık ya da çok ileri bir teknoloji kullanılması gerekmez. Daha önce düşünülmemiş basit çözümlerle inovasyon yapılabilir ve kullanıcılar yararına kolayca uygulanabilir.