Stratejik İnovasyon Nedir?

Stratejik yenilik, bir kuruluşun kurumsal stratejisini iş büyümesini teşvik etmek, şirket ve müşterileri için değer yaratmak ve rekabet avantajı yaratmak için yeniden keşfetme veya yeniden tasarlama sürecidir. Stratejik Bu tür bir inovasyon, kuruluşların teknoloji değişiminin hızına uyum sağlaması için gereklidir.