İş dünyasında İnovasyon Nedir?

Temelde inovasyon işletmeye ve topluma değer katmak, daha faydalı ürün/hizmet üretme amacında olduğu için iş dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu değerler, verimliliği ve üretkenliği arttırmak için iş süreçlerini iyileştirmek veya değiştirmek veya işletmenin mevcut ürün ve / veya hizmetlerin kapsamını veya kalitesini genişletmesini sağlamak olabilir. Sahip olunan ürünün yenilenmesi, iyileştirme yapılması, yeni fikirler ile farklı ürünler üretilmesi, ürüne ek faydalar kazandırılması, kullanıcı deneyimi açısından daha kullanışlı hale getirilmesi gibi çok sayıda özelliği iş dünyası için önem kazanmaktadır. Bütün bunlar fayda ve değer kazandırmanın yanı sıra karlılık ve çeşitliliği de artıracaktır.