İnovasyon Süreci Nasıl Planlanır?

  1. Fikir Üretimi ve Mobilizasyon

İlk aşamada yeni fikirler ya da yaratıcı ve farklı düşüncelerle yenilikler üretilir. Mobilizasyon, fikir dışarıda başka bir firma veya içerde başka bir departman gibi yerlere taşındığında gerçekleşir..

  1. Savunma ve Ayırma

Tüm fikirler uygulamaya değmez. Savunma ve arama, bir fikri değerlendirmeye ve potansiyel faydalarını ve sorunlarını ölçmeye yardımcı olur. Oradan bir fikrin, düşüncenin, güncellemenin ya da yeniliğin geleceği hakkında bir karar verilebilir.

Sağlam bir kültür oluşturmak isteyen şirketler, bu adım için birkaç iyi uygulama oluşturabilir. Birincisi, çalışanların savunma ve geri bildirim almak için bolca yolu olmalıdır. İkincisi, kuruluşlar gerçekten yenilikçi fikirleri değerlendirmenin getirdiği zorlukları anlamalıdır. Üçüncüsü, kuruluşların şeffaf değerlendirme ve tarama protokolleri oluşturması gerekir.

  1. Deneme

Deneme aşaması, bir prototip veya pilot test gibi bir fikri test eder.

Örneğin şu an çok yaygın kullanılan ama 2007’de Amazon’un yeni fikir olarak ortaya çıkardığı ve başarılı olup olmayacağını görmek için test ettiği market alışveriş teslimat hizmeti Seattle banliyölerindeki başarılı deneyden sonra Amazon Fresh Los Angeles, San Diego ve New York City’ye genişledi; New Jersey ve Birleşik Krallık, Amazon’un hedeflediği en son yerler oldu.

  1. Ticarileştirme

Ticarileştirme, bir fikrin potansiyel etkisine odaklanarak pazar değeri yaratmayı amaçlar. Bu adım, bir fikri diğer fikirlerle paketleyerek, fikrin nasıl ve ne zaman kullanılabileceğini netleştirerek ve faydaları göstermek için deneylerden elde edilen verileri veya prototipleri kullanarak, fikri izleyiciye çekici hale getirir.

  1. Yayılma ve Uygulama

İnovasyonun başarılı olması için, uygun kaynaklara, müşteriler için bir pazarlama planına ve güçlü savunuculuğa sahip açık bir kültüre ihtiyacı olacaktır. Yayılma ve uygulama için de önemli olan, gelecekteki fikirler için fırsattır; bu son aşama, kuruluşun müşteriler için sonraki ihtiyaçları belirlemesine olanak tanır. Başarı ölçütleri ve diğer ölçütler için göstergelere ek olarak geri bildirim almak, kuruluşun inovasyon sürecini bir kez daha canlandırmasını sağlar.