İnovasyon Nedir? İnovasyon Ne Demektir?

İnovasyon, eylem adı innovare olan Latince innovationem’den gelir. Etimoloji Sözlüğü, inovare kelimesinin 1540’a dayandığını ve Latince innovatus kelimesine son ekler eklenerek “yenileştirmek veya değiştirmek” anlamında kullanıldığını belirtir. İnovasyon ise “yenileşme süreci” olarak tanımlanmıştır.

İnovasyon, Türkçe “yenileşim” bir ürünün veya bir hizmetin yenilenmesi ve yeni süreçler uygulayarak, yeni teknikler getirerek veya yeni değer yaratmak için başarılı fikirler oluşturarak güncellendiği bir süreçtir. Uygulaması çok geniş ve belirsiz olan inovasyonu tek kelime ile ve kısaca tanımlamak mümkün değildir.

AR-GE ve İnovasyon, yeni fikirler geliştirme, onların uygulanması ve ticarileşmesi ile marka ve ürüne/hizmete ve topluma değer katan yenilik sürecidir. Bu sürece araştırma, yeni ürün / hizmet geliştirme, yeni süreç geliştirme ve sürekli iyileştirme ve yeni iş modelleri dahildir.