İnovasyon Nedir? İnovasyon Ne Demektir?

İnovasyon, eylem adı innovare olan Latince innovationem’den gelir. Etimoloji Sözlüğü, inovare kelimesinin 1540’a dayandığını ve Latince innovatus kelimesine son ekler eklenerek “yenileştirmek veya değiştirmek” anlamında kullanıldığını belirtir. İnovasyon ise “yenileşme süreci” olarak tanımlanmıştır.

İnovasyon, Türkçe “yenileşim” bir ürünün veya bir hizmetin yenilenmesi ve yeni süreçler uygulayarak, yeni teknikler getirerek veya yeni değer yaratmak için başarılı fikirler oluşturarak güncellendiği bir süreçtir. Uygulaması çok geniş ve belirsiz olan inovasyonu tek kelime ile ve kısaca tanımlamak mümkün değildir.

AR-GE ve İnovasyon, yeni fikirler geliştirme, onların uygulanması ve ticarileşmesi ile marka ve ürüne/hizmete ve topluma değer katan yenilik sürecidir. Bu sürece araştırma, yeni ürün / hizmet geliştirme, yeni süreç geliştirme ve sürekli iyileştirme ve yeni iş modelleri dahildir.

 

İnovasyon Örnekleri ile İnovasyon Tanımı

Modern ekonomi, sanayi gelişimi, teknolojik büyüme ve kalkınma gibi bir çok alanda inovasyon çok önemlidir. Bu sebeple inovasyon için net ve kullanışlı bir tanım yapmak için bir kaç önemli özelliği anlatılarak başlanabilir. İnovasyonun özellikleri aşağıdaki gibidir.

 • Anlamlı sorunlara yeni çözümler üreterek değer katar,
 • Kaynaklara zenginlik katar,
 • Kaynakları yeni bir değer yaratma kapasitesi olarak kullanır,
 • Girişimciliğin önemli bir aracıdır,
 • Farklılaşma stratejisi ve fiyat liderliği için yapılacak yeniliklerin temelidir.

Tim Kastelle, yeniliğin (inovasyonun) “sadece bir fikre sahip olmak değil, onu değer yaratacak şekilde uygulamak” olduğunu söylüyor.

İnovasyon kısaca, bir fikrin üretilmesi, uygulanması ve sonucunda ortaya önemli bir değer çıkmasıdır; küçük bir değer ya da evrensel büyük bir değer.

AR-GE çalışmaları için yapılan önemli bir inovasyona Huawei’in telefon üretim çalışmaları verilebilir. Huawei önceleri Çin’de anten ve baz istasyonu ürünleri ile tanınıyordu. Ancak şirket 2016 yılında Apple ve Samsung’u geride bırakarak önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın 1 numaralı akıllı telefon üreticisi olma hedeflerini açıkladı. Yaklaşık 139 milyon akıllı telefonla Huawei, 170.000’den fazla çalışanın yardımı ve 9,2 milyar dolarlık AR-GE bütçesi ile bu hedefe doğru ciddi adımlar attı. Huawei sadece alt yapı ürünleri değil son kullanıcı için geliştirdiği yüksek teknolojili telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat gibi ürünleri ile hızla tüketiciye değer katan değerli ürün üretimine de girmiştir.

Huawei’in ürün inovasyonundaki örneklerinden birisi ise telefonun termometreye dönüşmesidir. Pandemi döneminde, telefonların termometre olarak kullanılabilmesi önem taşımış ve topluma fayda sağlamıştır. Honor Play 4 akıllı telefonunun arkaya bakan kamera bloğunda bir kızılötesi sıcaklık sensörü bulunur. Böylece telefonu birinin alnına tutabilir ve ateşinin yüksek olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

İnovasyon Süreci Nasıl Planlanır?

 1. Fikir Üretimi ve Mobilizasyon

İlk aşamada yeni fikirler ya da yaratıcı ve farklı düşüncelerle yenilikler üretilir. Mobilizasyon, fikir dışarıda başka bir firma veya içerde başka bir departman gibi yerlere taşındığında gerçekleşir..

 1. Savunma ve Ayırma

Tüm fikirler uygulamaya değmez. Savunma ve arama, bir fikri değerlendirmeye ve potansiyel faydalarını ve sorunlarını ölçmeye yardımcı olur. Oradan bir fikrin, düşüncenin, güncellemenin ya da yeniliğin geleceği hakkında bir karar verilebilir.

Sağlam bir kültür oluşturmak isteyen şirketler, bu adım için birkaç iyi uygulama oluşturabilir. Birincisi, çalışanların savunma ve geri bildirim almak için bolca yolu olmalıdır. İkincisi, kuruluşlar gerçekten yenilikçi fikirleri değerlendirmenin getirdiği zorlukları anlamalıdır. Üçüncüsü, kuruluşların şeffaf değerlendirme ve tarama protokolleri oluşturması gerekir.

 1. Deneme

Deneme aşaması, bir prototip veya pilot test gibi bir fikri test eder.

Örneğin şu an çok yaygın kullanılan ama 2007’de Amazon’un yeni fikir olarak ortaya çıkardığı ve başarılı olup olmayacağını görmek için test ettiği market alışveriş teslimat hizmeti Seattle banliyölerindeki başarılı deneyden sonra Amazon Fresh Los Angeles, San Diego ve New York City’ye genişledi; New Jersey ve Birleşik Krallık, Amazon’un hedeflediği en son yerler oldu.

 1. Ticarileştirme

Ticarileştirme, bir fikrin potansiyel etkisine odaklanarak pazar değeri yaratmayı amaçlar. Bu adım, bir fikri diğer fikirlerle paketleyerek, fikrin nasıl ve ne zaman kullanılabileceğini netleştirerek ve faydaları göstermek için deneylerden elde edilen verileri veya prototipleri kullanarak, fikri izleyiciye çekici hale getirir.

 1. Yayılma ve Uygulama

İnovasyonun başarılı olması için, uygun kaynaklara, müşteriler için bir pazarlama planına ve güçlü savunuculuğa sahip açık bir kültüre ihtiyacı olacaktır. Yayılma ve uygulama için de önemli olan, gelecekteki fikirler için fırsattır; bu son aşama, kuruluşun müşteriler için sonraki ihtiyaçları belirlemesine olanak tanır. Başarı ölçütleri ve diğer ölçütler için göstergelere ek olarak geri bildirim almak, kuruluşun inovasyon sürecini bir kez daha canlandırmasını sağlar.

İnovatif (İnnovative) Ne Demektir?

Yenilik ile karakterize edilen inovatif kelimesi, yenilik yapma veya yeni veya farklı bir şey sunma eğilimi olarak tanımlanır. Türkçe’de yenilikçi olarak kullanılan kelime yeni fikirlerin, farklı düşüncelerin problemleri çözüp yenilemek veya ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalar, ürünler, hizmetler geliştirmektirdir.

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon, işyerinde hayati önem taşır çünkü şirketlere pazarlara daha hızlı girme konusunda bir avantaj sağlar ve gelişmekte olan pazarlarla daha iyi bir bağlantı sağlayarak önemli fırsatlara yol açar.

 

İnovasyonun Toplumsal Faydaları Nelerdir?

İnovasyon daha düşük maliyet, daha iyi ürün ve hizmetler, daha hızlı yenilik, güçlü dağıtım kanalları ve finansal güç gibi avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar toplumun daha kaliteli ve düşük maliyetli ürüne daha kolay sahip olmasına, yaşam koşullarının iyileşmesine, dünyanın her yerindeki kişi ya da ürünlere kolayca ulaşmasına imkan sağlama gibi birçok yararları vardır.

Topluma fayda sağlayan inovasyon örnekleri şöyle sıralanabilir;

1) Yeni ürünler

Örneğin; Engelli insanlar için geliştirilen yardımcı teknolojiler 

2) Yeni hizmetler

 Örneğin; Mobil bankacılık

3) Yeni süreçler

Örneğin; uçtan uca işbirliği ve kitle kaynak kullanımı (Microsoft People Near Me)

4) Yeni pazarlar

Örneğin; Adil Ticaret

5) Yeni platformlar

Örneğin; Girişimci platformları

6) Yeni organizasyonel modeller

Örneğin; Topluluk çıkar kuruluşları

7) Yeni İş Modelleri

Örneğin; Franchising

Peter Sasvari 2012 yılında yayınladığı makalesinde “sermaye hareketliliği inanılmaz bir şekilde arttı, ekonomi hizmet sektörüne kaydı, inovasyon mühendislik, kuruluşlar, kurumlar ve bireysel işçilerle ilgili olarak verimlilik artışının birincil kaynağı haline geldi demiştir. Ayrıca, ‘toplumun teknik inşası’ önemli bir sorun haline geldiğini, yani sosyal süreçler esas olarak teknolojik gelişme tarafından yönlendirildiğini belirtmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin sağladığı imkanlardan yararlanılarak toplumun bilgilendirilme düzeyi önemli ölçüde artmıştır. Sanayi, eğitim, ticaret, sağlık gibi birçok alanda yapılan inovasyon çalışmaları topluma önemli çözümler ve fayda sunmaktadır.

Stratejik İnovasyon Nedir?

Stratejik yenilik, bir kuruluşun kurumsal stratejisini iş büyümesini teşvik etmek, şirket ve müşterileri için değer yaratmak ve rekabet avantajı yaratmak için yeniden keşfetme veya yeniden tasarlama sürecidir. Stratejik Bu tür bir inovasyon, kuruluşların teknoloji değişiminin hızına uyum sağlaması için gereklidir.

Teknoloji Bir İnovasyon (Yenilik) midir?

Teknolojik inovasyon genişletilmiş bir inovasyondur. Teknoloji ile inovasyonu desteklemek çoğu zaman daha başarılı veya karlı sonuçlar alınmasını sağlayabilir.

İnovasyon, somut olan teknolojinin aksine soyut olabilir. İnovasyon süreci günlük yaşantıda herhangi bir duruma entegre edilebilir. Teknoloji, inovasyonu uygulamak için kullanılabilir, ancak teknolojinin kendisi inovasyon üretmez. Daha hızlı ve daha verimli bir hızda test etmemize ve yinelememize olanak tanıyan yararlı ve güçlü bir araç olabilir, ancak inovasyonun nihai sonucu değildir. Ürüne/çözüme bağlı olarak, inovasyonun karmaşık olması veya hedef kitle tarafından kullanılamayacak karmaşık ya da çok ileri bir teknoloji kullanılması gerekmez. Daha önce düşünülmemiş basit çözümlerle inovasyon yapılabilir ve kullanıcılar yararına kolayca uygulanabilir.

İş dünyasında İnovasyon Nedir?

Temelde inovasyon işletmeye ve topluma değer katmak, daha faydalı ürün/hizmet üretme amacında olduğu için iş dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu değerler, verimliliği ve üretkenliği arttırmak için iş süreçlerini iyileştirmek veya değiştirmek veya işletmenin mevcut ürün ve / veya hizmetlerin kapsamını veya kalitesini genişletmesini sağlamak olabilir. Sahip olunan ürünün yenilenmesi, iyileştirme yapılması, yeni fikirler ile farklı ürünler üretilmesi, ürüne ek faydalar kazandırılması, kullanıcı deneyimi açısından daha kullanışlı hale getirilmesi gibi çok sayıda özelliği iş dünyası için önem kazanmaktadır. Bütün bunlar fayda ve değer kazandırmanın yanı sıra karlılık ve çeşitliliği de artıracaktır.

En Yaygın Üç Ürün İnovasyon Aşaması Nedir?

İnovasyon sürecinde en önemli üç aşama; içgörü, sorunu tanımlama ve bir çözüm oluşturmadır.

1) İçgörü

Ağ (Network) Oluşturma

İnovasyon geliştirme sürecinde, içgörü oluşturmak için farklı kaynaklardan yararlanmak farklı bakış açıları, açık fikirlilik gibi durumları teşvik eder ve karlı konseptler üretmede yeniliği artırır. Bu sebeple içgörü kaynakları genişletmek yani ağ (network) genişletmek inovatif düşünce ve ürün/hizmet inovasyonu için önemli bir adımdır. Ağ genişlemesi, farklı perspektifleri, uzmanlığı ve deneyimleri görmemize fırsatı yaratır.

Benzersiz, taze ve yenilikçi fikirler üretmek inovasyon için doğrudan gerekli olan ağ oluşturma, yeni insanlarla fikir alışverişi için önem taşımaktadır. Farklı insanlarla tanışmak ve etkileşim kurmak için düzenli olarak beyin fırtınası yapılabilecek ortamlar yaratılmalı.

Sorgulama

İnovasyonu geliştirme aşamasının ilki olan içgörüyü oluşturmada statükoyu sorgulamak önemli yer tutmaktadır. Sorgulama, benzersiz fikirlere ve içgörülere götüren stratejik bakış açısı hakkında farklı bir endüstri görüşüne sahip olmanızı sağlar. Hedef pazarınızın daha geniş ve daha iyi anlaşılması için kısıtlamaları hem empoze eden hem de ortadan kaldıran sorular sormak inovasyon planı ve uygulamasında yardımcı olmaktadır. Ürün/hizmet inovasyonunu hem kullanıcı hem de marka açısından en verimli şekilde yapabilmek için birçok farklı açıdan sorgulama yapmak hedefe ulaşmada yardımcı bir adım olacaktır.

2) Sorunları Tanımlama

Pazardaki veya bir işletmedeki sorunları daha iyi tanımlamak için gözlem önem taşımaktadır. Yapılacak işler konsepti oluşturmak işletmeleri, ürünleri, yeniliği desteklemede ve başarıya ulaşma, karlılığı artırma gibi konularda da etkili olacaktır. İnovasyon geliştirme sürecinin ikinci adımı olan sorunları tanımlama kavramı, insanların bir işi yapmalarına yardımcı olmak için bir hizmet kiralaması veya mal satın alması fikrine dayanır. Bu ürünün veya işin ne olduğunu belirleyebilirsiniz, ürününüz veya hizmetinizle yenilikçi olabilirsiniz.

Yapılacak işler bakış açısı, müşteri gibi düşündüğünüzde veya müşteriye gün boyunca eşlik ettiğinizde ortaya çıkar ve her zaman şu soruyu sorar: “müşteri bunu neden böyle yaptı?” Eğer bir ürün ya da hizmeti satmakta zorlanıyorsak nedenini müşteri açısından düşünüp çözümü inovasyon ile yapmak hem müşteri hem de marka açısından karşılıklı fayda ile sonuçlanacaktır. Örneğin kaliteli film izlemek için sinemaya gitmek zorunda kalmamak ya da kısa diziler izlemek için internette reklam veya virüs olan siteleri ziyaret etmek zorunda kalmamak için Netflix AR-GE inovatif bir ürün ile piyasaya çıktı. Sorunu ve ihtiyacı belirlemek ve kullanıcı içgörüsünü analiz edebilmek yeni bir ürün/hizmeti çıkarma aşamasında çok önem taşıyor. 

3) Çözüm Üretme

İnovasyon aşamasının son adımı olan çözüm üretmek için akla ilk gelen ya da en hızlı yapılabilecek çözüm yerine daha geniş bir çözüm yelpazesini değerlendirmek gerekir. Uygulanabilir bir çözüm, geniş bir geri bildirim yelpazesini analiz etmeli ve bu verileri ürünü veya hizmeti tekrarlamak için kullanmalıdır. İnovatif yaklaşım, ürün/hizmette inovasyon yapmak iyi bir araştırma, sorgulama, analiz ve planlama ile gerçekleşeceği için inovasyonun bütün adımları ekip ile tek tek incelenmelidir. Netflix AR-GE sorun ve ihtiyacı tespit ettikten sonra film, dizi, belgesel gibi dijital dökümanları kullanıcı kolayca ulaştırmayı planlamış ve soruna/ihtiyaca çözüm bulmuştur.

İnnovative (Yenilikçi) Olmanın Yolları Nedir?

Stand-Up Toplantıları Düzenlemeye Başlayın. Oturarak yapılan toplantılarda enerji ve motivasyon daha düşük olabilir, arada ayakta farklı konsept toplantılar deneyin ve fikirleri tartışın.

 • Kendinizi etrafınızdaki insanlar ve fikirler ile ilhamla çevreleyin.
 • Farklı fikirler, bakış açıları için ve kendinizi beslemek için bir arkadaş edinin.
 • Küçük projeler seçin.
 • Varsayımlarınızı tersine çevirin.
 • Hayata geçirin.
 • Ofisten çıkın.