Anasayfa

10 Yıldır Türkiye’de İnovasyonu Hızlandırıyoruz!

Huawei’in Çin dışındaki ikinci en büyük Ar-Ge Merkezi olarak, 10 yıldır dünya standartlarında yazılım ürünlerini üretiyoruz.

0 M$
Toplam Yatırım
0 +
Mühendis
0 +
Yetiştirilen ICT Yeteneği
0 +
Üniversite İle İşbirliği
0 +
Ülkeye İnovasyonu Ulaştırıyoruz

AR-GE Nedir? AR-GE Ne Demektir? Araştırma ve Geliştirme Rehberi

Araştırma ve teknolojik geliştirme olarak bilinen Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), yeni hizmetler veya ürünler geliştirmede ve mevcut olanları iyileştirmede şirketler veya hükümetler tarafından üstlenilen yenilikçi faaliyetler bütünüdür.

AR-GE projeleri, yeni ürün ve hizmetleri üretmek ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve bunların pazara sürülerek şirketin kârlılığının artırılması için yapılan sürecin ilk aşamasıdır.

Araştırma ve Geliştirme için gereken ögeler aşağıdaki gibidir.;

 • Eksiksiz olmak ve detaylara dikkat etmek.
 • Matematik bilgisi.
 • Analitik düşünme becerileri.
 • İnisiyatif kullanma yeteneği.
 • Müşteri ihtiyaç ve taleplerini iyi anlamak.
 • Pazarı iyi analiz etmek.
 • Ürün/hizmet için gelen geri bildirimleri doğru analiz etmek.
 • Müşteri içgörüsünü iyi anlamak.

Araştırma ve Geliştirme projelerinin işletmeler için güçlü bilgi ve içgörüler sağlaması, verimliliğin artırılabilmesi ve maliyetlerin azaltılarak mevcut süreçlerde iyileştirmeler yapmaya olanak sağlaması önem taşımaktadır. AR-GE, işletmelerin rekabetçi pazarlarda ayakta kalmasını, yeni pazarlar yaratabilmesini ve markanın gelişmesine yardımcı olması açısından yeni ürünler ve hizmetlerin yaratma sürecine de olanak tanır.

AR-GE, Araştırma ve Geliştirme’nin kısaltmasıdır. İngilizcede Research and Development, kısaltılması ile R&D olarak kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kılavuzuna göre AR-GE kısaltması ile Araştırma Geliştirme olarak yazılmaktadır.

AR-GE ve inovasyon arasındaki fark AR-GE’nin parayı bilgiye dönüştürmesi, inovasyonun ise bu bilgiden ürün/hizmet yaratmasıdır. İnovasyon AR-GE çalışmalarına dayanır ve ticarileştirme aşamalarını içerir. AR-GE ise inovasyonun yapılabilmesi için gerekli araştırma ve geliştirme sürecini hazırlayarak ürün/hizmet yaratımı ve ihtiyaç belirlenmesi aşamalarının temelini oluşturur.

AR-GE ve ürün geliştirme arasındaki farklara örnek verilecek olursa; AR-GE Merkezi ürün yaşam döngüsündeki temel aşamadır, ürün geliştirme ise yeni ürünleri veya yeni özelliklere sahip mevcut ürünleri tasarlama, oluşturma ve pazarlama sürecinin tamamıdır.

AR-GE merkezi, prototip geliştirme ve bunları yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürme ve geliştirme aşamalarını yürüten merkezdir. AR-GE Merkezleri sayesinde,fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşme süreci hızlanır..

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi ise dünyanın önde gelen Huawei teknolojilerine dayanarak ürün çalışmalarını yapmaktadır. Tamamen  bağlantılı, akıllı bir Türkiye için herkese, evlere ve kuruluşlara dijitali getirmeyi amaçlamaktadır.  Huawei AR-GE Merkezi dünya standartlarında yazılım ürünleri üreten ve yenileyen bir merkezdir.

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ekibi, bir işletme içinde çok sayıda önemli rolde bulunurlar. Araştırma, planlama, projelendirme, yeni ürünlerin üretilmesi, geliştirilmesi, denetlenmesi, test edilmesi gibi çok sayıda görevde rol alırlar. Bu sebeple AR-GE ekibinde farklı pozisyonlarda birçok kişi çalışır. Temelde AR-GE ekibinde görev alanlar şunlardır;

 • AR-GE Mühendisleri: AR-GE mühendisleri yeni ürünler geliştirir, mevcut ürünleri yeniden tasarlar ve ürün konseptleri üzerinde araştırma ve test gerçekleştirir.
 • Araştırma yöneticileri: Araştırma yöneticileri araştırma projelerinin yürütülmesine liderlik eder. Araştırma önerileri hazırlarlar, araştırma yöntemlerini seçerler, araştırma ekibini denetler, bütçeleri yönetirler ve araştırma bulgularını sunarlar.
 • Araştırma ve Geliştirme Direktörleri: Araştırma ve Geliştirme direktörleri temel iş faaliyetlerini yürütür. Temelde, ürünlerin ve iş süreçlerinin sürekli yenilenmesini garanti ederek çeşitli şirket departmanlarında araştırma yapmak, koordine etmek ve yürütmekten sorumludurlar.

AR-GE bölümleri Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma ve Deneysel Geliştirme bölümlerinden oluşmaktadır. AR-GE yapılabilecek alanlar arasında temelde;

 • Kimyasal üretim
 • Bilgisayar ve elektronik ürünler
 • İlaç sanayi ve ilaçlar
 • Ulaşım
 • Makine
 • Yazılım ürünleri
 • Veri işleme, saklama ve ilgili hizmetler
 • Bilgisayar sistemleri tasarımı
 • Alt yapı ürünleri

gibi alanlar sayılabilir.

Temel Araştırma

Temel araştırma genellikle amacın pratik uygulanmasından ziyade belirli bir konuyu tam olarak anlamanın amaçlandığı araştırmadır. Belirli bir bilimsel ilerlemeyi araştırmak, ancak belirli bir ticari amacı olmayan Araştırma ve Geliştirme aşamasıdır. Bu tür araştırmalardan maksimum fayda elde etmek için şirketlerin tutarlı olması ve uzun vadeye bol miktarda kaynak ayırması gerekir.

 

Uygulamalı Araştırma

Uygulamalı araştırma, ticari olarak pazarlanabilir ürünler ve hizmetler yaratmak için yeni bilgi edinmede gerekli olan araştırma çalışmasıyla ilgilidir. Ya önceki temel araştırmanın sonuçlarının olası kullanımlarını belirlemekle ya da belirli bir hedefe ulaşmak için yeni yollar bulmakla ilgilidir.

 

Deneysel Geliştirme

Geliştirme araştırması, yeni bir ürün, hizmet veya süreç geliştirmek için araştırmadan veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgileri kullanan sistematik bir proje çalışması içerir. Bu şekilde, mühendisler ve üretim ekipleri, bu yeni ürünler pazarda satılmadan önce fikirleri hayata geçirebilirler. Geliştirme araştırmalarının getirdiği yeni süreçler de şirket tarafından ürünlerini daha etkin ve verimli bir şekilde pazarlamak için kullanılabilir.

Temel araştırma genellikle amacın pratik uygulanmasından ziyade belirli bir konuyu tam olarak anlamanın amaçlandığı araştırmadır. Belirli bir bilimsel ilerlemeyi araştırmak, ancak belirli bir ticari amacı olmayan Araştırma ve Geliştirme aşamasıdır. Bu tür araştırmalardan maksimum fayda elde etmek için şirketlerin tutarlı olması ve uzun vadeye bol miktarda kaynak ayırması gerekir.

Uygulamalı araştırma, ticari olarak pazarlanabilir ürünler ve hizmetler yaratmak için yeni bilgi edinmede gerekli olan araştırma çalışmasıyla ilgilidir. Ya önceki temel araştırmanın sonuçlarının olası kullanımlarını belirlemekle ya da belirli bir hedefe ulaşmak için yeni yollar bulmakla ilgilidir.

Geliştirme araştırması, yeni bir ürün, hizmet veya süreç geliştirmek için araştırmadan veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgileri kullanan sistematik bir proje çalışması içerir. Bu şekilde, mühendisler ve üretim ekipleri, bu yeni ürünler pazarda satılmadan önce fikirleri hayata geçirebilirler. Geliştirme araştırmalarının getirdiği yeni süreçler de şirket tarafından ürünlerini daha etkin ve verimli bir şekilde pazarlamak için kullanılabilir.

AR-GE mühendisleri olarak da bilinen araştırma ve geliştirme mühendisleri, ürün konseptlerini tasarlar ve test eder, ayrıca mevcut ürünleri yeniden tasarlayarak geliştirir. AR-GE takımı ile ürün tasarım konseptleri üzerinde işbirliği yaptıkları, yeni ürünler geliştirdikleri ve mevcut ürünleri endüstri standartlarına göre yeniden tasarladıkları çeşitli sektörlerde çalışabilirler. AR-GE mühendisleri görevleri arasında;

 • Ürün/hizmet tasarlamak
 • Proje geliştirme ve tamamlama
 • Proje ekibine liderlik etme
 • Proje planlarını tasarlama
 • Araştırma yapma
 • Mühendis ve developerlar ile işbirliği içinde çalışma vardır.

Kariyer.net araştırmasına göre 2020 yılında AR-GE personel maaşları 4.900 – 11.680 TL arasındadır.

Araştırma ve geliştirme için detaylara dikkat etme, analitik düşünme becerisi, matematik bilgisi, inisiyatif alma gibi becerilerin yanı sıra teknolojik gelişmeler, inovasyon gibi konuları yakından takip etmek önemli beceriler arasındadır. Araştırma ve geliştirme için sahip olunması gereken özellikler şu şekildedir;

 • Büyük veri kümelerinin yönetilmesi ve üst düzey veri analizi gerçekleştirilmesi,
 • Analitik düşünme ve kritik problem çözme,
 • Zaman yönetimi,
 • Teknofil olma,
 • İnovatif olma,
 • Takım çalışması ve multidisipliner çalışma,
 • Liderlik

AR-GE stratejisi bir stratejinin bir problemi çözmeye yönelik bir sistem yaklaşımı olduğu şeklindeki basit fikirle başlar. Bir AR-GE stratejisi, kurumsal mimari, süreçler, insanlar ve proje portföyleri ile ilgili kararlar boyunca birbiriyle uyumlu bir dizi seçim olarak tanımlanır.

AR-GE stratejisine örnek olarak; Intel, AR-GE temposunu entegre devre endüstrisindeki iyi tanımlanmış ürün / süreç yol haritalarına dayandırır. EAR-GEAR-GEon-Mobil, yüksek riskli keşif programları için sahaya yeni yetenekler getirmek için bir teknoloji uygulama organizasyonuna sahiptir. IBM, önemli bir bilim programını sürdürmüş olsalar da, geleneksel laboratuvar bilim ve teknoloji (S&T) odağından kurumsal iş geliştirmeyle entegre olan bir odağa geçiş yaptı. P&G, Araştırma ve Geliştirmeden “Bağlan + Geliştir” e giderek merkezi laboratuvarını dış ortaklıklara daha fazla odaklanacak şekilde dönüştürdü. Mevcut işi sekteye uğratabilecek öncü bilimsel keşifleri ve gelişmekte olan teknolojileri takip etmek (ve seçici olarak erişmek) için birçok şirket üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve risk sermayedarlarıyla ilişkiler kuruyor.

AR-GE yeni bir ürün veya hizmet ortaya çıkarmak için yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıdır. Güçlü AR-GE stratejileri ile yapılan ürün/hizmet invasyonları sayesinde işletmeler kar oranını artırır, pazar payını geliştirir, yeni pazarlar yaratır, rekabet gücünü artırır ve ürün skalasını geliştirir. Böylece firmalar AR-GE çalışmaları sonucunda yaptıkları ürün/hizmet geliştirmeleri ile para kazanırlar.

Örneğin IBM, komşu pazarlarda iş geliştirmek için teknoloji tabanlı “Gelişen İş Fırsatları” özel sürecini yaratmıştır. General Electric, bu tür fırsatları müşteri ihtiyaçları ve pazar hakkında yapılandırılmış beyin fırtınası yoluyla belirlemek ve önceliklendirmek için “Oturum T” adlı bir süreç uyguladı. Oturum T süreci, General Electric’in hangi AR-GE’nin peşinden gitmeye değer olduğunu ve iş ihtiyaçlarıyla nasıl uyumlu olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Apple’ın başarısının çoğu, mevcut müşterilerin deneyimlediklerinin ve hatta bildiklerinin ötesine geçen ürün ve hizmet kombinasyonları ile pazarları yeniden tanımlama ve şekillendirme becerisine bağlanıyor.

Böylece yapılan AR-GE çalışmaları ve buna dayanan stratejiler ile firmaların kar oranını artırılması rasyonel öngörüler ve analizler ile sağlanmaktadır.

Spendmenot şirketinin yaptığı araştırmaya göre; endüstri rakamları ortalama AR-GE çalışamaları için büyük yatırımlar yapıldığını gösteriyor.

Spendmenot’ın açıkladığı rakamlara göre 2020 yılında dünyada en büyük 10 AR-GE yatırımı yapan firmaları ise şöyle sıralıyor;

 1. Samsung: 14,9 milyar dolar
 2. Alfabet: 14,8 milyar dolar
 3. Volkswagen: 14,5 milyar dolar
 4. Microsoft: 13,6 milyar dolar
 5. Huawei: 12,5 milyar dolar
 6. Intel: 12,1 milyar dolar
 7. Apple: 10,7 milyar dolar
 8. Roche: 9,8 milyar dolar
 9. Johnson & Johnson: 9,7 milyar dolar
 10. Daimler: 9,6 milyar dolar

Türkiye daha önce 2020 bütçe yılı için AR-GE’ye 14,3 milyar TL ayırmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÜİK tarafından yakın zamanda yayınlanan ortak bir rapor, Türk firmalarının AR-GE harcamalarının 2010-2019 yılları arasında 63 milyar TL’yi aştığını ortaya koydu.

İmalat sektörü 27,9 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, bilişim ve iletişim sektörü 12,9 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı.

Firmaların AR-GE harcamaları 2010 yılında 2,4 milyar TL olarak kaydedilmiş, ancak sonraki yıllarda 3,3 milyar TL, 3,6 milyar TL, 4 milyar TL, 4,8 milyar TL, 5 milyar TL, 5,9 milyar TL, 7,8 milyar TL ile sürekli artış gösteren bir model göstermiştir. Geçen yıl 10,6 milyar TL ve son olarak 15,9 milyar TL olmuştur.

Huawei AR-GE’ye ne kadar harcıyor?

Huawei, dünya çapındaki gelişimini desteklemek için her yıl gelirinin en az yüzde 10’unu AR-GE çalışmalarına ayırma hedefi belirledi. Huawei son 15 yılda AR-GE’ye en az 639,3 milyar yuan yatırım yaptı. 2018 yılında, şirketin AR-GE harcaması ilk kez 100 milyar yuan’ı aştı.

Huawei Türkiye AR-GE yatırımları için AR-GE Merkezi Direktörü Hussein Hai Bo, merkezin 10’uncu yılına dair şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’deki toplam AR-GE yatırımımız 520 milyon TL”. Ayrıca ürünlerinin ve çözümlerinin sadece Türkiye’de kullanılmadığını, yurtdışında da satıldığını belirterek 30’dan fazla ülkeye teknoloji ihracatı yapıldığını söyledi.

Huawei, dünya çapındaki gelişimini desteklemek için her yıl gelirinin en az yüzde 10’unu AR-GE çalışmalarına ayırma hedefi belirledi. Huawei son 15 yılda AR-GE’ye en az 639,3 milyar yuan yatırım yaptı. 2018 yılında, şirketin AR-GE harcaması ilk kez 100 milyar yuan’ı aştı.

Huawei Türkiye AR-GE yatırımları için AR-GE Merkezi Direktörü Hussein Hai Bo, merkezin 10’uncu yılına dair şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’deki toplam AR-GE yatırımımız 520 milyon TL”. Ayrıca ürünlerinin ve çözümlerinin sadece Türkiye’de kullanılmadığını, yurtdışında da satıldığını belirterek 30’dan fazla ülkeye teknoloji ihracatı yapıldığını söyledi.

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri bilim adamlarının ve araştırmacıların yeni bilgi, teknik ve teknolojiler geliştirmesine olanak tanır. Teknoloji değiştikçe, insanlar aynı miktarda veya daha az kaynakla daha fazlasını üretebilir ve böylece üretkenliği artırabilir.

Dünya Bankası, hangi ülkelerin GSYİH’nin en büyük oranını AR-GE faaliyetlerine harcadığına ilişkin mevcut en son verileri analiz etti. Veriler pandemiden önce gelirken, araştırmanın ekonomik rekabeti nasıl destekleyebileceği konusunda finansman sağladığına ışık tutuyor. İlk beş ülke: İsrail, Güney Kore, İsviçre, İsveç ve Japonya.

Dünya Bankası’na göre, 2018’de İsrail GSYİH’nın % 4,95’ini AR-GE’ye harcadı. En önemli ekonomik sektörlerinden biri teknolojidir.

1960 ile 2019 arasında Güney Kore, yıllık ortalama % 7,3 GSYİH büyümesi kaydetti. İsrail gibi, ülkede gelişen bir teknoloji endüstrisi var. Aynı zamanda büyük bir savunma sektörüne sahiptir – Kuzey Kore ile sınırı, dünyanın en ağır askerileştirilmiş yerlerinden biridir. Etkileyici GSYİH büyümesinin yanı sıra, Güney Kore’nin ihracatı da verimli oldu ve 1961 ile 2019 arasında yılda ortalama % 16 büyüdü. Dünya Bankası verilerine göre 2018’de GSYİH’nın % 4,81’ini AR-GE’ye harcadı.

İsviçre verileri, kara ile çevrili Avrupa ülkesinin GSYİH’nın % 3,37’sini AR-GE’ye harcadığı 2017 yılına aittir. Hizmet sektörü, toplam GSYİH’nın neredeyse dörtte üçünü üreten en büyük İsviçre ekonomik motorudur. Karşılaştırıldığında, tarım sadece % 1 civarında, geri kalanı ise sanayiden gelmektedir. İsviçre’nin ana ihracat pazarı Avrupa Birliği’dir – AB üyesi olmasa da, AB ülkeleriyle serbestçe ticaret yapmasına izin veren bir dizi anlaşmaya taraftır. Ana sanayi sektörleri arasında, ihracatın % 9’unu devam ettiren ilaçlar ve tabii ki saatler var.

2018 verilerine göre dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD (% 2,84) ve Çin (% 2,19), Dünya Bankası listesinde AR-GE yatırım sıralamasında sırasıyla 9 ve 13. sırada yer almaktadır.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, 2018’de GSYİH’nın % 3,09’unu AR-GE’ye ayırarak yedinci sırada yer alıyor. Avrupa’nın diğer büyük ekonomilerinden biri olan ve Avrupa Birliği’nden ayrılmaya karar veren İngiltere, Dünya Bankası tarafından 21. sırada yer alıyor. Aynı yıl GSYİH’nın sadece % 1,72’si AR-GE’ye ayrıldı.

The Connector, İsrail ve İsveç ile işbirliğine dayalı ortaklık, iki ülke arasında ortak pazar odaklı, inovatif AR-GE projelerini hızlandırmayı ve İsrail ile İsveç’ten şirketlerin ve akademik kurumların birlikte geliştirme, veri paylaşımı ve ortaklıklar oluşturmalarını sağlamayı amaçlıyor. Örneğin İsrail, İsveç’ten Skype, Spotify ve Soundcloud gibi yerel girişim şirketlerinden nasıl Unicorn yaratılacağını öğrenebilir. İsrail ise, İnovasyon Otoritesi Başkanı Ami Appelbaum’a göre, İsveç’ten otonom hareket, yaşam bilimi, hassas tarım, siber ve daha pek çok konuda İsveç şirketleriyle işbirliği yapabilir dedi.

Huawei Türkiye AR-GE merkezi, yüksek teknolojili bilişim çözümleri oluşturmak için İş Destek Sistemleri, Dijital Servisler, SmartCare, Wireless ve Araştırma  adı altında 5 ürün alanına sahiptir. 5G kullanım senaryoları, AI ve Huawei Mobil Servisleri (HMS), Huawei Türkiye AR-GE Merkezi’nin en önemli faaliyet alanlarını oluşturuyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, güçlü değerlere, büyük fırsatlara, harika olanaklara ve dünya genelinde birçok ofise sahip olan ve bunların etkisinin daha ilk günden kendini göstereceği bir merkezdir.

Huawei Globalde AR-GE Merkezinin başarılı çalışmalarına, 5G, yeni nesil mobil iletişim, veri merkezi çalışmaları, yapay zeka, video alanlarındaki çalışmalar örnek olarak verilebilir.

Huawei Türkiye AR-GE yeni nesil mobil iletişim alanlarında 5G yeniliğine öncülük etti ve aktif olarak sektörün gelişmesine katkıda bulunmuştur..

Huawei AR-GE Merkezi daha iyi bağlanmış bir dünya kurmak için doğru teknolojik ilerlemeyi sürdürme vizyonuna sahiptir. Dünya ve Huawei için önümüzdeki yolu aydınlatmak için insanlığın bilgeliğini ve inovasyonunu birleştirme amacına sahiptir. Özellikle bilişim sektörüne ve bilişim standartlarına büyük katkıda bulunan bir kurum olarak, toplam hedef alınabilir pazarın genişletilmesi için endüstri gelişimine öncülük ettik. Ayrıca karşılıklı yarar sağlayan endüstri ve ekosistemi inşa etmek için paydaşlarla işbirliği yaptık.

Huawei AR-GE Merkezi prensipleri aşağıdaki gibidir;

 • Felsefe: Açık inovasyon ve kapsayıcı geliştirme,
 • Metodoloji: Teknolojik atılımlarla birleşen vizyon,
 • Odak: Bilgi yaşam döngüsü boyunca yıkıcı teknolojileri keşfetmek,
 • Stratejik girişim: Üniversitelerle işbirliği ve teknoloji yatırımı.

Huawei AR-GE’nin vizyonu ve misyonu tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için her kişiye, eve ve kuruluşa dijital ortam getirmektir. Bu amaçla Huawei, yaklaşan akıllı dünyanın endüstri planını ortaya çıkarmayı amaçlayan Global Industry Vision (GIV) 2025’i geliştirdi. Bu kapsamda Huawei AR-GE Merkezi olarak amacımız ICT ağlarında ve AI tarafından yönlendirilen 4. sanayi devrimi ürünlerini üretmek ve geliştirmektir.

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi Direktörü Hussein HaiBo, merkezin 10’uncu yılına dair şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’deki toplam yatırımımız 520 milyon TL. Ayrıca daha da önemli bir konu olarak, on yıldır çok sayıda BT uzmanını eğitiyor ve BT yeteneklerini geliştiriyor. Kuruluşumuzdan bu yana 1.500’den fazla mühendis ve araştırmacı, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ailesinin bir parçası oldu. Bazıları Türk şirketlerinde teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bugün 620 profesyonelle çalışıyoruz ve Türkiye’deki ICT yeteneklerine güveniyoruz. Gelecek yıl bu ekibimizi yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz..”

Huawei AR-GE’nin Türkiye ve globalde yaptığı  5G, yeni nesil mobil iletişim, veri merkezi çalışmaları, yapay zeka, video alanlarındaki çalışmaların örnekleri aşağıda yer almaktadır.

 • Huawei Seyrek Kod Çoklu Erişim (SCMA), Filtreli-OFDM ve Polar Kodu da dahil olmak üzere 5G için yeni hava arayüz teknolojileri sunan ilk şirket oldu.. Bu yeni teknolojiler, esnek bir şekilde çeşitli servislere uyarlanabilir ve ek antenler veya spektrumlar gerektirmeksizin spektrum verimliliğini en az üç kat artırmaktadır.
 • Büyük ölçekli bir 5G düşük frekanslı saha denemesi sırasında 3.6 Gbit/sn’lik bir pik oranını destekleyen yeni bir hava arayüzü algoritması geliştirildi..
 • Bir NFV/SDN tabanlı fiziksel ağın, farklı hizmet ihtiyaçlarını desteklemek için birden fazla sanal ağ dilimine bölündüğü 5G ağ mimarisi konseptini önerildi..
 • Büyük ölçekli anten MIMO teknolojisinde yenilikçi atılımlar yapıldıve çok yollu solma iptali ve yüksek bant genişliği özelliklerine sahip tam çift yönlü prototip teknolojisi geliştirildi.
 • Büyük ölçekli test ve doğrulamayı tamamlamak için AB 5G-PPP, İngiltere merkezli 5G Yenilik Merkezi (5GIC) ve 5GVIA ile kapsamlı bir şekilde çalışıldı.
 • Endüstri aktörleriyle kapsamlı diyaloglar düzenledik ve 30’dan fazla önde gelen global taşıyıcıyla stratejik ortaklık anlaşmaları imzalandı..
 • Derinlemesine araştırmalar yaptık ve 5G güvenliği üzerine bir tanıtım belgesi yayınladık. Hizmet dilimleme, üçlü bir güven modeli ve güvenlik fonksiyonu ayrıştırma ve esnek güvenlik konfigürasyonları üzerine yeni kavramlara dayalı uçtan uca bir güvenlik mimarisi başlatıldı.

İlerleyen veri merkezi alanında Huawei tarafından gerçekleştirilen inovasyonlar aşağıdaki gibidir. ise:

 • DC 3.0 prototipimizi, 2013 yılında DC 3.0 tanıtım belgemize gösterilen geniş bir endüstri beğenisini takiben piyasaya sürdük. Prototip, cari dönemde ortak mimaride çok daha iyi performans gösterdi. Prototipin bir parçası olarak, sektörün ilk TPCx-HS + FusionInsight çözümünü de piyasaya sunuldu..
 • 106 seviyeli IPS’e kadar bir simülasyon hızı ile 100k seviyeli bir veri merkezi ağı simülasyon çerçevesi geliştirildi.
 • Uçucu olmayan bellek tabanlı dosya sistemi, endüstrinin ilk kullanıcı modu bellek dosya sistemi ve uçucu olmayan bellek temelli anahtar / değer sistemi geliştirdik ve bu sistemlerin performansı on milyonlarca IOPS’yi elde etti.
 • Big Data karşılaştırma ölçütleri için uluslararası bir enerji verimliliği editör standardı olan TPCx-BigBench için (TPCx-BB) ve Big Data analitik sistemleri için geliştirilmiş ölçüm standartları yapıldı.
 • DC 3.0 ürünümüzün düz ve ölçeklenebilir veri yapılandırmaları sayesinde müşterilerimize yüksek performanslı, uygun maliyetli ve yeşil veri merkezi çözümleri sağlandı.

Yapay zeka alanında Huawei tarafından gerçekleştirilen inovasyonlar aşağıdaki gibidir.:

 

 • Derinlemesine öğrenme alanında sürekli atılımlar yaptık, endüstrinin en gelişmiş Sinirsel Yanıt Verme Makinesi’ni yaratıldıve derinlemesine öğrenmeye dayalı sektörün ilk kez tek dönüşlü diyalog geliştirme modelini piyasaya sunuldu.
 • Derin bellek çerçevesine dayalı sinirsel makine çevirisi teknolojisini icat ettik ve makine çevirisinde dünyanın en üst düzey performansını elde edildi..
 • Operatörlerin ön ödemeli kullanıcı değiştirme oranını yaklaşık %10’dan %6’ya düşürmesine yardımcı olmak için bilgisayarla öğrenme alanındaki başarılarımızdan yararlanıldı.
 • Dünyadaki ilk GTS analiz otomasyonunda otomatik alarm ilişkisini etkinleştirdik ve %90’dan fazla ortalama alarm sıkıştırma oranı ve %95’in üzerinde kural uygulama oranı elde edildi.
 • Spark’ın dünyadaki ilk açık kaynak kod akışlı işleme kitaplığını geliştirildive piyasaya sunuldu.
 • Pil alanında, yeni nesil hızlı şarj teknolojimizi duyurduk. 3.000 mAh kapasiteli bir pil, Huawei cep telefonlarında on saatlik bir konuşma süresi sağlamak için beş dakika içinde %48 kapasiteye kadar şarj edilebilir. Karbon atomları vasıtasıyla lityumun yakalanması ve iletilmesi için bir katalizör görevi gören, anottaki heteroatomları grafit moleküllerine bağladık. Helyotomlar, enerji yoğunluğunu veya pil ömrünü azaltmaksızın, şarj hızının normal pillerden 10 kat daha hızlı olmasını sağlamaktadır

Huawei tarafından teknolojik inovasyon tarafından video alanında ultra-HD ve mobil video alanlarında daha iyi bir deneyim elde etmek için temel iletişim teknolojileri araştırmalarını güçlendirmeye devam edildi.. Özellikle de;

 • Açık endüstri platformları kurmak ve video endüstrisi için olanaklar sağlayan teknolojilerini hızla geliştiren yeni nesil video kodlama teknolojisi Future Video Codec’i (H.266) araştırmak için endüstri aktörleriyle birlikte çalışıldı..
 • 4K ultra HD deneyimi sunan IP Video’nun uygulanmasını teşvik ettik. H.265 ve Kalite Güdümlü Akış (QDS) ‘yi benimseyerek, 4K OTT ve IPTV hizmetlerinin video akıcılığını % 60’ın üzerine çıkardık. IP Video, farklı endüstrilerdeki canlı ağlarda 4K ultra-HD video servislerinin hızlı bir şekilde kurulmasını destekleyen gözetim hizmetleri için 1 Mbit / s’lik ultra-HD video hizmeti de sunmaktadır.